تعداد نمایش:129223
امتیاز: 1 2 3 4 5 6


بروزرسانی : يکشنبه 4 تير 1391
تعرفه استفاده از اینترنت پرسرعت در تهران
لطفا کمی شکیبا باشید ...


ترافیک مصرف شده کاربران در سرویس های حجمی کمتر از 10 گیگابایت بین ساعت 2 تا 8 بامداد نیمه بها و بیشتر از آن رایگان است.

مبلغ هر گیگابایت حجم اضافه 40000 ریال می باشد

توضیحات:
قیمت ها به تومان می باشد.

در تعرفه های فوق حداکثر سرعت مد نظر گرفته شده است و بایستی در نظر داشت که سرویس به صورت اشتراکی می باشد.
هزینه راه‌اندازی بر روی بیش از یک دستگاه و هزینه IP Static جداگانه محاسبه می‌شود.
مبلغ هر گیگابایت حجم اضافه 40000 ریال می باشد
به تعرفه‌های فوق آبونمان مخابرات
افزوده ‌شده است
خرید مودم از این شرکت اجباری نمیباشد ولی به مشترکین پیشنهاد میشود جهت پیشگیری از مشکلات پیش بینی نشده و ارائه پشتیبانی بهتر و همچنین تایید صلاحیت مودم مورد استفاده خود از مودم آزمایش و ارائه شده این شرکت استفاده نمایند.
تعهد شرکت تحویل اینترنت در خروجی درگاه مودم است .
در سرویس های فوق حداکثر سرعت ارتباط با اینترنت در اغلب ساعات روز قابل استفاده می باشد ولی اختصاصی نمی باشد.
در سرویسهای حجمی درصورت اتمام مدت یکماهه و عدم استفاده حجم خریداری شده به ماه بعد منتقل نمیگردد .

مشترکان محترم مد نظر داشته شروع سرویس جدید شما پایان سرویس قبلی می باشد و مدت زمان سرویس شما از پایان سرویس قبل محاسبه می گردد نه با شارژ جدید سرویس .
درصورت اتمام سرویسهای حجمی زوتر از یک ماه مشترک میتواند برای شار‍‍‍ژ جدید اقدام نماید.
ارتقاء سرعت سرویس در هر زمان باپرداخت هزینه در محدوده نوع سرویس قبلی امکان پذیر می باشد.
درصورت اتمام هر نوع از سرویسها مشترک میتواند برای شار‍‍‍ژ جدید از سرویسهای دیگر نیز استفاده نماید.کلیه سرویسها دارای آدرس اینترنتی IP Valid بصورت متغیر Dynamic می باشد و در صورت نیاز به IP Valid اختصاصی Static در هر زمان با پرداخت مبلغ ماهانه 165000 ریال امکان پذیر میباشد.
در صورت اتمام مدت سرویس و عدم شارژ مجدد حداکثر 3 روز بعد ارتباط خط از طریق مخابرات جمع آوری می شود.
کلیه سرعتها و حجم های تعریفی بر اساس بیت بر ثانیه میباشد و مشترکان دقت نمایند با سرعت بایت بر ثانیه که برای سنجش Download استفاده می شود در انتخاب سرویس اشتباه ننمایند.